ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਲੌਗ
Tyler M. Reid ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਵਿੱਚ "ਦ ਐਂਡ" ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਖਕ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਏ। ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ

ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ।

SoCreate ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਓ!

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ...
...ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ!

ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਈ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝੌਤਾ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਮਿਆਦ): ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ

ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਲਪ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਬੋਨਸ, ਅਤੇ ਬੈਕਐਂਡ ਭਾਗੀਦਾਰੀ।

ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਕਵਲ, ਪ੍ਰੀਕਵਲ, ਰੀਮੇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ।

ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਵਿਕਲਪ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਟਾਈਲਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਭਿੰਨ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਵੀਡਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ , ਲਿੰਕਡਇਨ , ਅਤੇ ਐਕਸ ' ਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ...

ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਡੋਨਾਲਡ ਹੈਵਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ: ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਨੈੱਟਵਰਕ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਪਿਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਪਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਡੋਨਾਲਡ ਹੈਵਿਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਹੈਵਿਟ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ... ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਇੱਕ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ 2024 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ 2024 ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਸਾਈਟ glassdoor.com ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ $94,886 ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਓ ਥੋੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਖੋਦਾਈ ਕਰੀਏ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਗਿਲਡਜ਼ (ਡਬਲਯੂ.ਜੀ.ਏ.) ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। WGA ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਨੁਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟ: ਯੂਨੀਅਨ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਨੰਬਰ ਔਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਜੋ ਕਿ WGA ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ...

ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਕਿੱਥੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਵਧਾਈਆਂ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ?" ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਿੰਗ ਹੁਨਰਾਂ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਿੱਚ...