ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਲੌਗ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲੂਸੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਇੱਕ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ 2024 ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਸਾਈਟ Glassdoor.com ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ 2024 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ $94,886 ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ? ਆਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡੂੰਘਾ ਖੋਦਾਈ ਕਰੀਏ। 

ਅਸੀਂ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ (WGA) ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ

ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ।

SoCreate ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਓ!

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ...
...ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ!

WGA ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ

  • ਯੂਨੀਅਨ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

  • ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਔਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਡਬਲਯੂ.ਜੀ.ਏ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਤੋਂ ਕਸਟਮ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।

  • ਦਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ

  • ਸੂਚੀਬੱਧ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਇੱਕ ਉੱਚ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 

  • ਇੱਕ ਘੱਟ-ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਜਟ $5,000,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਬਜਟ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  • ਗੈਰ-ਡਬਲਯੂ.ਜੀ.ਏ. ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ

  • ਸੂਚੀਬੱਧ ਔਸਤ ਅਧਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਏਜੰਟਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ 2023 ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ 1 ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ 2024 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਮੂਲ ਪਟਕਥਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 

ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ (ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸੰਖੇਪ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ, WGA ਇੱਕ ਘੱਟ-ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ $85,281 ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ $160,084 ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਮੌਲਿਕ ਪਟਕਥਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੌਲਿਕ ਪਟਕਥਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟ-ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $74,614 ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ $1138,765 ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਪਟਕਥਾ

ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਘੱਟ-ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $57,289 ਅਤੇ ਉੱਚ-ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ $117,279 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੌਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੌਲਿਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਘੱਟ-ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $46,622 ਅਤੇ ਉੱਚ-ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ $95,951 ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 

ਜੇਕਰ ਸਕਰਿਪਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ WGA ਘੱਟ ਬਜਟ ਲਈ $27,978 ਅਤੇ ਉੱਚ ਬਜਟ ਲਈ $42,653 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

"ਕਹਾਣੀ ਦੁਆਰਾ" ਕ੍ਰੈਡਿਟ 

ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ-ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $10,159 ਅਤੇ ਉੱਚ-ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ $20,312 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ

ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਘੱਟ-ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $38,636 ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ $63,979 ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ $200,000 ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ $200,000 ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਫਟ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈੱਕ, ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈੱਕ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਚੈੱਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਮ $200,000 ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। WGA ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?

ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ.ਜੀ.ਏ. ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਬਲਯੂ.ਜੀ.ਏ. ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ WGA ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਗਿਲਡਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਅਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ, ਇਲਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ? ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਲੌਗ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਕੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ!