ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਲੌਗ

ਹਾਲੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ

ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ

ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਚੇਤਾਵਨੀ! ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਮੋਟ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। SoCreate ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸੂਚੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ! ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
 • ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
 • ਕੋਰਟਨੀ ਮੇਜ਼ਨਾਰਿਚ
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਭਣਾ

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੂਗਲ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ... ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
 • ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
 • Tyler M. Reid
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੱਭਣਾ

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੋਗੇ: "ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ" ਜਾਂ "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ"। ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਕੈਚ 22 ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੱਭਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ... ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
 • ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
 • Tyler M. Reid
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?
ਮੈਂ ਖੁਦ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ: ਫਿਲਮ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਾ

ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ... ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
 • ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
 • Tyler M. Reid

ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ:

ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ

ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ: ਉੱਭਰਦੇ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ

ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਕਸਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੂਝ-ਬੂਝਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਭਰਦੇ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜਿਆ ਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
 • ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
 • Tyler M. Reid

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਲੌਗਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੌਗਲਾਈਨ, ਸੰਖੇਪ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗਾ)। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ... ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
 • ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
 • Tyler M. Reid

ਕਮਾਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?

ਚੇਨ ਆਫ਼ ਕਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੇਖਕ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?

ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੀ ਲੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਈਓ ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਨ ਜੋ ਸੀ.ਓ.ਓ., ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ... ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
 • ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
 • Tyler M. Reid

ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈ?

ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ?

ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਢਾਂਚਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਅੰਤਮ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ... ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
 • ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
 • Tyler M. Reid

ਡਾਇਲਾਗ ਤਕਨੀਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋ ਲੇਖਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ

ਇੱਕ ਮਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ?" ਦੂਜੀ ਧੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, "ਕੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੀ?" ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਗੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਥਾਰਥਵਾਦ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਖੇਪਤਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਵਿਅੰਗਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੈ ... ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
 • ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
 • Scott McConnell

ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨਪਲੇ 'ਤੇ "ਦ ਐਂਡ" ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ... ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
 • ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
 • Tyler M. Reid

ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਸੋਕ੍ਰਿਏਟ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

SoCreate ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਮੂਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ!

ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ

 • ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੋ

  ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ
  ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੋ

 • ਇਸਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਰੱਖੋ

  ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਰੱਖੋ

 • ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ

  ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ
  ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ

 • ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਹੋ

  ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਹੋ

 • ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਮਾਰਟ ਬਣੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ

  ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ,
  ਸਮਾਰਟ ਬਣੋ,
  ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ

 • ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

  ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ
  ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਟੀਮ