ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਲੌਗ
ਕੋਰਟਨੀ ਮੇਜ਼ਨਾਰਿਚ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਇੱਕ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ! ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਟੀਵੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰੌਸ ਬ੍ਰਾਊਨ ("ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ," "ਦਿ ਫੈਕਟਸ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ," "ਦ ਕੋਸਬੀ ਸ਼ੋਅ," "ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਪੂਨਜ਼ ਵੈਕੇਸ਼ਨ") ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ

ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ।

SoCreate ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਓ!

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ...
...ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ!

"ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਜੋ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਨਾ," ਰੌਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਆਵਾਜ਼. ਪਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਸਾਡੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ , ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੌਸ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

“ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। "ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ/ਏਜੰਟ/ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

"ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, 'ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ,' ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ," ਓੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ. "ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪੱਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੋ।"

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪੱਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੋ।
ਰੌਸ ਬ੍ਰਾਊਨ
ਅਨੁਭਵੀ ਟੀਵੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਸਰਤਾਂ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਣ ' ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ , ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਪੀਓ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੰਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।

"ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੋ," ਰੌਸ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ।

ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸ TSA ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਹਹ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ...

ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ, ਇੱਕ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਆਮ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਹਾਲਾਂਕਿ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ," ਡੈਨੀ ਮਾਨਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ...

ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ

ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਖਾ ਨਾ ਬਣਾਓ! ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਕਥਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਰਿਕੀ ਰੌਕਸਬਰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ? ਗੁਲਪ. ਪਿਛੋਕੜ ਲਈ, ਰਿਕੀ ਡਿਜ਼ਨੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਸੇਵਿੰਗ ਸੈਂਟਾ", "ਰੈਪੰਜ਼ਲਜ਼ ਟੈਂਗਲਡ ਐਡਵੈਂਚਰ," "ਸਪਾਈ ਕਿਡਜ਼: ਮਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ," ਅਤੇ "ਬਿਗ ਹੀਰੋ 6: ਦ ਸੀਰੀਜ਼" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ ...

ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

"ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ," ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਯੰਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। “ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ! ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ...