ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਲੌਗ
ਕੋਰਟਨੀ ਮੇਜ਼ਨਾਰਿਚ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ.

ਇੱਕ ਪਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ

ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ।

SoCreate ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਓ!

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ...
...ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ!

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ "ਇੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ," ਡੈਨੀ ਮਾਨਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਨਸ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ No BullScript Consulting ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ , ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਓਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਝ ਬਾਰੇ ਹੈ।

“ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।"

Scriptconsulent ਡੈਨੀ ਹੈਂਡਸ

ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?

"ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ - ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ," ਡੈਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। "ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹਾਂ।

ਵਪਾਰੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ. ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ!

ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 😉

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ...

ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ. ਡੈਨੀ ਮਾਨਸ ਨੇ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਪਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 2 ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ

ਪਿੱਚ. ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਜਾਂ ਰੋਮਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਉਤੇਜਿਤ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਡੈਨੀ ਮਾਨਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਚਾਹਵਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨੋ ਬੁੱਲਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਪਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ...

ਵੈਟਰਨ ਟੀਵੀ ਲੇਖਕ ਰੌਸ ਬ੍ਰਾਊਨ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲਓ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਲਿਖੇ ਹਨ: ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਅਨੁਭਵੀ ਟੀਵੀ ਲੇਖਕ ਰੌਸ ਬ੍ਰਾਊਨ ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਐਂਟੀਓਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਾ ਬਾਰਬਰਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਐਮਐਫਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ "ਦਿ ਕੌਸਬੀ ਸ਼ੋਅ," "ਦਿ ...