ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਲੌਗ
ਕੋਰਟਨੀ ਮੇਜ਼ਨਾਰਿਚ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:  

“ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਬੇਕਾਰ ਹੈ।”

ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਦਾ ਦੂਜਾ ਐਕਟ ਲਿਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਨੀ ਲੇਖਕ ਰਿਕੀ ਰੌਕਸਬਰਗ ("ਬਿਗ ਹੀਰੋ 6: ਦ ਸੀਰੀਜ਼," "ਸੈਵਿੰਗ ਸੈਂਟਾ," "ਰੈਪੰਜ਼ਲਜ਼ ਟੈਂਗਲਡ ਐਡਵੈਂਚਰ), ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, "ਹੇ ਰੱਬ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।"

ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ

ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ।

SoCreate ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਓ!

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ...
...ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ!

“ਦੂਸਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। "ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਗਭਗ ਐਕਟ 2A, ਐਕਟ 2B ਵਾਂਗ ਹੈ।"

ਮੈਂ ਇਸ ਚਾਲ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਕੀ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

"ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਰਾਉਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। "ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇੱਥੇ ਦਸ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਦਸ ਪੰਨੇ।"  

ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਗਭਗ ਐਕਟ 2A, ਐਕਟ 2B ਵਰਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਅੱਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਰਾਉਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਕੀ ਰੌਕਸਬਰਗ
ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਸ਼ਿਲਫ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈਬ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ-ਪਰ-ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ :

ਰੁਕਾਵਟਾਂ

ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇੰਝ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਇਕ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤਿਅੰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਇਆ.

ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਪਲਾਟ

ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਬਪਲੌਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਲਾਈਟ

ਪਹਿਲੀ ਸਿਖਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ. ਨਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਿਡਪੁਆਇੰਟ ਮਿਰਰ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ

ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਰ - ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੋ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਲਟ ਇੱਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ.

ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਅੱਖਰ ਚਾਪ, ਭਾਗ 2

ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਐਕਟ ਦੋ ਵਿੱਚ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਸ ਚਾਪ ਦਾ ਮੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਮਾਪਤੀ

ਮੁੱਖ ਸਿੱਟਾ ਉਹ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ.

ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਤਰ ਉਸ ਮੁੱਖ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਟ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਕਟ ਤਿੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ...

"ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 'ਹੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ।' ਇਹ ਹੈ, 'ਹੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?'" ਰਿਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਡਰਾਉਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ."

ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ...

ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਟੀਵੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ

“ਫਿਲਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ”ਰੌਸ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਰੌਸ! ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਲੰਕਾਰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਟੀਵੀ ਲੇਖਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰੌਸ ਬ੍ਰਾਊਨ ("ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ," "ਦਿ ਕੌਸਬੀ ਸ਼ੋਅ," "ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਪੂਨਜ਼ ਵੈਕੇਸ਼ਨ") ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ, ਉਹ ਐਂਟੀਓਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਮਐਫਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਟਕਥਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਉਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ...

ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ

ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਐਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ, ਚੁਣੌਤੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਪੰਨਿਆਂ ਜਾਂ 50-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਜਾਂ ਵੱਧ) 'ਤੇ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੁਗਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਦੂਜਾ ਐਕਟ ਸੱਗ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤਿੰਨ-ਐਕਟ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਤਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ...

ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਲੱਭੋ

ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ

ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੰਪਾਦਕ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਡਾਕਟਰ - ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹਨ, ਪਰ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ! ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਥੇ ਹੈ ...