ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਲੌਗ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲੂਸੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ

ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਲੱਭੋ

ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਐਡੀਟਰ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਡਾਕਟਰ - ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ!

ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ

ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ।

SoCreate ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਓ!

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ...
...ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ!

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਨ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੀਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਓਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੰਪਾਦਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਖਰ, ਕਹਾਣੀ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਲਈ ਸੰਪਾਦਕ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਪਹਿਲਾਂ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣੋ:

ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ "ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰੀਡਰ" ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। 

ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੰਪਾਦਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਾਦਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ "ਭਾੜੇ ਦੀ ਮਦਦ" ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੈ: ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਲੜੀ ਸੌਂਪੇਗਾ? ਅਦਾਇਗੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਟ, ਅੱਖਰ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੇਖਕ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਵਰੇਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰੀਡਰ ਪ੍ਰੋ

  ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰੀਡਰ ਪ੍ਰੋ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰੀਡਰ ਪ੍ਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ, ਰੀਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਸੰਪਾਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੀਬਰ ਸੰਪਾਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰੀਡਰ ਪ੍ਰੋ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

 • WeScreenplay

  ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਵਰੇਜ ਲਈ 72-ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, WeScreenplay ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੀਡਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। SoCreate ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਵਰੇਜ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਲਈ $69 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ $199 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। WeScreenplay ਲਾਈਨ ਦਰ ਲਾਈਨ ਨੋਟਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 • ਔਸਟਿਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸ

  ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਸਟਿਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਤੇ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਵਰੇਜ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਈ ਇੱਕ ਲੌਗਲਾਈਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 • ਕੋਈ ਬੁੱਲਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ

  ਕੋਈ ਬੁੱਲਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਡੈਨੀ ਮਾਨਸ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਨੋਟਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ੋਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਦੂਜਾ ਡਰਾਫਟ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ, ਕਰੀਅਰ ਕੋਚਿੰਗ, ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਫੁੱਲ-ਆਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕਈ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਸਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਾਨੁਸ SoCreate ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ !

ਹੋਰ ਲੇਖਕ

ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਖਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਪਾਦਨ ਲਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ!

ਦੋਸਤੋ

ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ! ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੰਪਾਦਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਏ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਰੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ:

 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ?

 • ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਤਰ, ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਠੋਸ ਸਮਝ ਹੈ?

 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਰੇਜ ਜਾਂ ਨੋਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।

 • ਕੀ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੌਗ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਸੰਪਾਦਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ! ਹੈਪੀ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਸੰਪਾਦਨ!

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ...

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੋਤਮ ਮੂਲ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਸਕਰ ਲਈ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਆਦਮੀ।" ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ! ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਮ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ: ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ...