ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਲੌਗ
Tyler M. Reid ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

5 ਆਈਟਮਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਖਰ 5 ਆਈਟਮਾਂ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਏ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਵਿਕਲਪ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

1. ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਕਲਪ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਵਿਕਲਪ ਫੀਸ ਇੱਕ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪਟਕਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਕਲਪ ਫੀਸ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਲਪ ਫੀਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਘੱਟ-ਬਜਟ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਵਾਜਬ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਹ ਅਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਲਪ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਲਪ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ। ਇੱਕ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ ਅਤੇ ਪਟਕਥਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋ।

4. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਨਿਯੰਤਰਣ

ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ "ਲਿਖਤ" ਜਾਂ "ਕਹਾਣੀ ਦੁਆਰਾ" ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

5. ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਾਲਬੈਕ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਸਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝੌਤਾ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ, ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟਾਈਲਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਭਿੰਨ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਵੀਡਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ , ਲਿੰਕਡਇਨ , ਅਤੇ ਐਕਸ ' ਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ...