ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਲੌਗ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲੂਸੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ! ਲਿਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੁੱਲ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਕਾਤਲ ਹਨ।

ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ

ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ।

SoCreate ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਓ!

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ...
...ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ!

ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ

ਤੁਲਨਾ

ਥੀਓਡੋਰ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ, "ਤੁਲਨਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ।" ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਲਨਾ ਅਕਸਰ "ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ" ਜਾਂ "ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ" ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੋਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਲਈ ਮੌਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ; ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਓਵਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਨਿਟਪਿਕਿੰਗ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਓਵਰਆਲਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਪੂਰਨਤਾਵਾਦ

ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਦ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਕਮੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਅਪੂਰਣ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਨਤਾਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ-ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! SoCreate ਨੇ ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤੂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਬੈਸਟਸੇਲਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੋ; ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਿੰਗ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਸਕੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਸਟਿੱਲਰ ਹੋਣਾ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੌਲਿਕ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ!

ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ "ਸਭ ਵਿੱਚ" ਨਹੀਂ ਹੋ

ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੇਚੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ! ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਿਖਤ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਿਆਲੂ ਬਣੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਿਓ!

ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ SoCreate ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? । ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਕਲੰਕੀ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ!

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ...

ਕਿੱਕਸਟਾਰਟ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਬਲਾਕ!

ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸੁਝਾਅ

ਰਾਈਟਰਜ਼ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਬੂਟ ਦਿਓ - ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸੁਝਾਅ

ਆਓ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ - ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਨਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ... ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਡਰਾਉਣੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਬਲਾਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹੋ. ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ - ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ! ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੇਖਕ ਦੇ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਲੀਪਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ! ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 10 ਮਨਪਸੰਦ ਸੁਝਾਅ ਹਨ: ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? 'ਤੇ...
10

ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹਵਾਲੇਸਕਰੀਨਰਾਈਟਰ ਦੇ ਬਲੂਜ਼

ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਦੇ ਬਲੂਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਿੰਗ ਹਵਾਲੇ

"ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?" ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਦਾ ਬਲੂਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਣਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਬਾਰੇ ਡੰਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਲਾਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ! ਇੱਥੇ ਦਸ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹਵਾਲੇ ਹਨ ...