ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਲੌਗ
ਕੋਰਟਨੀ ਮੇਜ਼ਨਾਰਿਚ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਐਸ਼ਲੀ ਸਟੋਰਮੋ: ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ

ਹੇ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ! ਐਸ਼ਲੀ ਸਟੋਰਮੋ ਇੱਕ ਚਾਹਵਾਨ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੋ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕੋ! ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲੜੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ @AshleeStormo 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ "ਡੇਅ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਐਨ ਐਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਰ" ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ

ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ।

SoCreate ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਓ!

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ...
...ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ!

"ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਖਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਐਸ਼ਲੇ ਸਟੋਰਮੋ

"ਹੈਲੋ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐਸ਼ਲੀ ਸਟੋਰਮੋ ਹੈ। ਮੈਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੀਏਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਨੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋਕ੍ਰੀਏਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਬਣਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ - ਮੇਰਾ ਆਮ - ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ।

ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਆਮ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਵਿਡ 19 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 3:45 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਬੇਬੀਸਿਟਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 5:15 ਵਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਸਵੇਰੇ 5:15 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਲਗਭਗ 14 ਪੰਨੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 35 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਦਿਓ ਜਾਂ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਚੌਦਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਰਾਫਟ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ SoCreate ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ।

ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੌਣੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨੰਬਰ ਦੋ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ - ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

ਮੇਰੀਆਂ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ: ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵੀਹ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 30 ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ. ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨ ਹੈਡਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸੋ।

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਠੰਢੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਈ ਅਸਲ ਨੰਬਰ ਇਕ ਟਿਪ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ-ਹਿੱਟ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਹਨ. ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਥਿਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਨੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.

ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੱਜਣ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੌਡਕਾਸਟ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਿਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 11 ਸਕ੍ਰੀਨਰਾਈਟਿੰਗ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਮੀਮੋ ਪੈਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੌਡਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੰਨੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪੰਨਾ ਟੀਚਾ ਨੰਬਰ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ. ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੱਭੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਸਮੂਹ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ. ਦ੍ਰਿਸ਼। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿਖਾ ਸਕੋ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਗਲ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਠੀਕ ਹੈ, ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ। ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਨਵਾਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SoCreate ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ . ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। [SoCreate] ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।”

ਐਸ਼ਲੀ ਸਟੋਰਮੋ, ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ