ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਲੌਗ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲੂਸੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਇਹਨਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ

ਇਹਨਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ

ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਲਈ ਜਨੂੰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਸਨ। ਉਹ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕਾਂ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ 20 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ! ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ

ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ।

SoCreate ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਓ!

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ...
...ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ!

ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਲਈ 20 ਅੱਖਰ ਵਿਕਾਸ ਸਵਾਲ:

 1. ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?

 2. ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

 3. ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?

 4. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ?

 5. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਕੀ ਹੈ?

 6. ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

 7. ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ?

 8. ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ?

 9. ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ?

 10.  ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸਾਹਸੀ, ਮਜ਼ਾਕੀਆ, ਮੰਮੀ ਦੋਸਤ ਹਨ?

 11.  ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?

 12. ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?

 13.  ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਉੱਲੂ?

 14.  ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ?

 15. ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਹੈ. ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ?

 16. ਮਾਰੂਥਲ ਟਾਪੂ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ. ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 17. ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ?

 18. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ?

 19. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹਨ?

 20. ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ! ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ SoCreate ਦੇ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝੋ। ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਰਤਾਂ, ਭੇਦ, ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲਿਖਣਾ!

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ...

ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਣਾਓ

ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਇੱਕ ਸਫਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਕਹਾਣੀ, ਸੰਵਾਦ, ਸੈਟਿੰਗ। ਉਹ ਤੱਤ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਚਰਿੱਤਰ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹਾਂ। SoCreate ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ SoCreate ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. SoCreate ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ...

3 ਦਾ ਨਿਯਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਲਈ ਹੋਰ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਟ੍ਰਿਕਸ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਬ੍ਰਾਇਨ ਯੰਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਇਨ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ-ਵਿਜੇਤਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ, ਪੌਡਕਾਸਟਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਤੇ StarWars.com, Scyfy.com, HowStuffWorks.com, ਅਤੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਕਾਰ ਲਈ ਉਸਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ! ਤਿੰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿਯਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ...

ਅੱਖਰ ਆਰਕਸ ਲਿਖੋ

ਚਾਪ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।

How To Write Character Arcs

Having an idea for a main character with a handful of awesome characteristics is unfortunately not enough to transform your script into the next big blockbuster or award-winning TV show. If you really want your screenplay to resonate with readers and eventually viewers, you need to master the art of the character arc. What Is a Character Arc? Okay, so I need a character arc in my story. What on earth IS a character arc? A character arc maps out the journey or transformation that your main character experiences over the course of your story. The plot of your entire story is constructed around...