திரைக்கதை வலைப்பதிவு
கோர்ட்னி மெஸ்னாரிச் ஆல் அன்று இடுகையிடப்பட்டது

உங்கள் SoCreate கதையை எவ்வாறு ஏற்றுமதி செய்வது மற்றும் அச்சிடுவது

உங்கள் SoCreate கதையை SoCreate Screenrying Software இலிருந்து பாரம்பரிய திரைக்கதை வடிவத்திற்கு ஏற்றுமதி செய்ய:

  1. மேல் இடது மூலையில் உள்ள SoCreate லோகோவைக் கிளிக் செய்க.

  2. கீழே உள்ள கீழே இருந்து, ஏற்றுமதி / அச்சிடு என்பதைக் கிளிக் செய்க.

  3. பாரம்பரிய திரைக்கதை வடிவத்தில் உங்கள் சோக்ரீட் ஸ்டோரி எப்படி இருக்கும் என்பதை முன்னோட்டமிடக்கூடிய ஒரு பாப் அவுட் தோன்றும்.

  4. இந்த கோப்பை ஏற்றுமதி செய்ய, இறுதி வரைவு, பிடிஎஃப் அல்லது SoCreate Backup உள்ளிட்ட விருப்பங்களிலிருந்து நீங்கள் விரும்பும் கோப்பு வகையைத் தேர்வுசெய்க.

  5. உங்கள் விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்க, கோப்பு தானாகவே ஏற்றுமதி செய்யப்படும்.

இப்போது, உங்கள் திரைக்கதை கோப்பு எந்த நேரத்திலும் உங்கள் கணினியில் கிடைக்கும்!