Privacybeleid

Samenvatting van de privacypraktijken van SoCreate

We verzamelen alleen de minimale hoeveelheid informatie die nodig is om onze interacties met u zo zinvol en nuttig mogelijk te maken. We gebruiken alleen de informatie die we van u verzamelen zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring. Lees verder voor meer informatie over de privacypraktijken van SoCreate.

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 1 februari 2023

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe SoCreate Inc. ("SoCreate", "wij", "ons" of "onze") persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, opslaat en openbaar maakt die we verkrijgen van personen die onze website ("Site") bezoeken en ermee communiceren.

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN NEVADA. Als u een inwoner van Nevada bent, is deze volledige Privacyverklaring op u van toepassing. Lees ook onze Kennisgeving aan consumenten in Nevada hieronder voor aanvullende informatie.

Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over deze Privacyverklaring en/of onze gegevenspraktijken, neem dan contact met ons op via Feedback@SoCreate.it.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

SoCreate kan deze Privacyverklaring af en toe bijwerken. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door de datum bovenaan deze Privacyverklaring te herzien en, in het geval van materiële wijzigingen in de Privacyverklaring, kunnen we u een aanvullende kennisgeving sturen (zoals een kennisgeving in onze gebruikersinterface of via e-mailmelding). Het gebruik van de Site en diensten na een update van deze Privacyverklaring houdt in dat u akkoord gaat met de bijgewerkte Privacyverklaring.

Privacy van kinderen

Onze Site is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar en SoCreate richt zich niet op de Site of onze diensten op minderjarigen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, geef ons dan geen persoonlijke informatie.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we

Afhankelijk van hoe u de Site gebruikt, kunnen we persoonlijke informatie rechtstreeks van u verzamelen wanneer u deze aan ons verstrekt, evenals indirect, zoals via geautomatiseerde technologieën of van derden.

Rechtstreeks verzamelde informatie

Aanmelden en een melding ontvangen

U kunt zich aanmelden om onze Site te gebruiken of op de hoogte blijven van onze diensten, in welk geval we het volgende verzamelen:

 • Naam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

Account informatie

Met de Service kunt u tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, documenten, informatie en ander materiaal ("Inhoud") maken, opslaan en delen. Zodra u zich hebt geregistreerd, koppelen we uw account aan de materialen die u op de Site maakt. Houd er rekening me dat inhoud die u op of via de site plaatst, persoonlijke informatie kan bevatten. Bovendien mag u geen inhoud op of via de site plaatsen die de privacyrechten van een persoon schendt.

Overige informatie

We verzamelen ook informatie wanneer u rechtstreeks met ons communiceert, zoals wanneer u ons een e-mail stuurt of contact met ons opneemt via de Site.

Automatisch verzamelde informatie

Als u de Site bezoekt, gebruiken we geautomatiseerde technologieën zoals cookies om automatisch informatie te verzamelen over de computer of apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Site en hoe u met de Site omgaat. De apparaat- en gebruiksinformatie die we automatisch verzamelen, wordt in meer detail beschreven in Cookies en gerelateerde technologieën hieronder.

Cookies en gerelateerde technologieën

Verzamelde informatie en doeleinden

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om verschillende redenen, waaronder:

 • De Site in staat stellen om goed te functioneren

 • Functionaliteit en gebruikerservaring

 • Analyses, die ons helpen doelgroepen te meten en interesse in onze services te bepalen

 • Prestaties, waaronder het oplossen van bugs en het verbeteren van de beveiliging

Sommige cookies worden door SoCreate geplaatst en andere zijn cookies van derden, wat betekent dat ze door geautoriseerde derden op de Site worden geplaatst. Informatie die we verzamelen via cookies en andere geautomatiseerde technologieën omvat uw IP-adres, informatie over het besturingssysteem, browsertype en -taal, en informatie over de pagina's die u bezoekt en hoe u met de Site omgaat.

Uw browserinstellingen bijwerken

U kunt meer te weten komen over cookies door naar www.allaboutcookies.org te gaan, met aanvullende nuttige informatie over cookies en hoe u cookies kunt blokkeren met behulp van verschillende soorten browsers of mobiele apparaten.

U kunt naar uw voorkeuren gaan en uw browserinstellingen wijzigen om te voorkomen dat cookies worden ingesteld. Andere browsers blokkeren automatisch bepaalde tracking cookies. De meeste browsers bieden uitgebreide hulp met betrekking tot cookiebeheer in hun producten. Raadpleeg de instellingen van uw webbrowserprovider voor meer informatie. Houd er rekening me dat door het blokkeren of verwijderen van alle cookies die op de Site worden gebruikt, u mogelijk niet ten volle kunt profiteren van de Site.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om doelgroepen en bezoeken aan onze Site te meten. Voor meer informatie over het gebruik van cookies via Google Analytics en om een keuze te maken met betrekking tot dergelijke cookies, gaat u naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

"Niet volgen"

SoCreate reageert niet op Do Not Track ("DNT") browsersignalen. Ga voor meer informatie over DNT-instellingen naar https://allaboutdnt.com.

Sociale plug-ins

Als u plug-ins voor sociale media op onze Site gebruikt (bijv. Facebook), kan uw gebruik van dergelijke plug-ins resulteren in het delen van informatie met de aanbieder van sociale media. Uw gebruik van plug-ins voor sociale media (inclusief alle gegevens die kunnen worden verzameld wanneer u ze gebruikt) wordt beheerst door de privacyverklaringen van de exploitant van sociale media.

Hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 • De Site en onze diensten te leveren

 • Communiceren met personen die contact met ons opnemen via de Site of anderszins

 • Reageren op en voldoen aan uw verzoeken of vragen

 • Begrijpen hoe u de Site gebruikt en onderzoek en analyses uitvoeren

 • De Site en de diensten die wij aanbieden te verbeteren

 • Onze Gebruiksvoorwaarden en andere contractuele rechten af te dwingen en onze rechten en eigendommen en de rechten en eigendommen van anderen te beschermen, inclusief met betrekking tot Inhoud die op de Site is geplaatst

 • Beveiliging, foutopsporing en fraudebescherming inschakelen

 • Voldoe aan de wet

 • Informatie verstrekken aan regelgevende instanties wanneer dit wettelijk vereist is, en alleen zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

We maken uw persoonlijke gegevens bekend zoals hieronder beschreven.

Derden die diensten uitvoeren voor SoCreate

We delen persoonlijke informatie met agenten, aannemers of serviceproviders die zijn ingehuurd om namens ons diensten uit te voeren. Deze providers kunnen bepaalde functies van de Site en onze diensten bedienen of ondersteunen, en in sommige gevallen informatie rechtstreeks van individuen verzamelen, via cookies en andere geautomatiseerde technologieën. Hieronder vindt u een illustratieve lijst van functies waarvoor we dergelijke serviceproviders kunnen gebruiken:

 • Klantenservice

 • Facturerings-, abonnements- en betalingsverwerkers

 • Hosting en content delivery netwerkdiensten

 • Professionele dienstverleners, zoals accountants, advocaten, consultants, accountants en verzekeraars.

Bedrijfsoverdrachten

Naarmate we blijven groeien, kunnen we websites, applicaties, dochterondernemingen, andere bedrijven of bedrijfseenheden kopen. Als alternatief kunnen we ons bedrijf of bedrijfsonderdelen verkopen, fuseren met andere entiteiten en/of activa of aandelen verkopen, in sommige gevallen als onderdeel van een reorganisatie of liquidatie in faillissement, evenals kapitaal aantrekken via financieringen. In verband met of als onderdeel van deze transacties kunnen we uw persoonlijke gegevens overdragen aan een andere entiteit bij een fusie, consolidatie, financiering of andere bedrijfsreorganisatie waaraan SoCreate deelneemt, of aan een koper of verkrijger van alle of een deel van de activa van SoCreate, inclusief faillissementsverkoop.

Wettelijke verplichtingen en beveiliging

We kunnen uw informatie delen met elke persoon of entiteit wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of anderszins gepast is om:

 • Te voldoen aan de wet, zoals in verband met onze belastingaangifteverplichtingen of in reactie op een geldige dagvaarding, gerechtelijk bevel, overheidsverzoek of ander geldig juridisch proces;

 • Relevante documenten of informatie produceren in verband met rechtszaken, arbitrage, bemiddeling, berechting, overheids- of interne onderzoeken of andere juridische of administratieve procedures;

 • De belangen, rechten, veiligheid of eigendommen van SoCreate of anderen te beschermen; of

 • Onze Gebruiksvoorwaarden of andere contractuele verplichtingen af te dwingen.

Op uw aanwijzing

We zullen uw informatie delen met derden op uw aanwijzing of met uw toestemming in andere omstandigheden dan hierboven beschreven.

Geaggregeerde en gedeïdentificeerde informatie

We kunnen inzichten met anderen delen die informatie van verschillende gebruikers combineren op manieren die u niet direct identificeren. We kunnen bijvoorbeeld uw informatie over hoe u de Site of onze diensten gebruikt combineren met die van andere gebruikers om algemene inzichten te leveren aan onze zakelijke partners. Deze inzichten identificeren geen individuele gebruikers.

Uw privacykeuzes

Indien en zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunt u meer informatie opvragen over de beperkte persoonlijke informatie die we over u bewaren. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Houd er rekening mee dat dergelijke verzoeken onderworpen zijn aan toepasselijke wetgeving en bepaalde uitzonderingen. We zullen ook vereisen dat u uw identiteit verifieert of opnieuw verifieert voordat u actie onderneemt op verzoeken.

Als u van mening bent dat persoonlijke informatie die we over u bewaren onjuist of onvolledig is, kunt u ons verzoeken dergelijke gegevens te corrigeren of aan te vullen.

Neem contact met ons op via Feedback@SoCreate.it om een verzoek in te dienen.

Als u zich aanmeldt voor meldingen of onze nieuwsbrief en u zich wilt afmelden, kunt u dit doen door op de link te klikken in elke e-mail die u van ons ontvangt, met uitzondering van niet-marketing-e-mails zoals die met betrekking tot uw gegevens, account, aankopen, factureringsvragen of andere informatie over onze Site, diensten of voorwaarden.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Geen enkele methode van overdracht via internet, of methode van elektronische opslag, is 100% veilig, maar we nemen stappen die redelijkerwijs nodig zijn om onze Site veilig aan te bieden. We hebben redelijk passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke informatie per ongeluk verloren gaat, wordt gebruikt of geopend op een ongeoorloofde manier, wordt gewijzigd of openbaar wordt gemaakt.

Waar worden uw persoonlijke gegevens verwerkt?

SoCreate en zijn servers bevinden zich in de Verenigde Staten. Dit betekent dat uw gegevens worden opgeslagen in de Verenigde Staten. Houd er rekening mee dat als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, uw persoonlijke gegevens onderworpen zijn aan de toepasselijke lokale wetgeving.

Kennisgeving aan consumenten in Nevada

We verkopen uw persoonlijke gegevens niet in het kader van en volgens de gedefinieerde betekenis van een "verkoop" onder NRS 603A.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op via Feedback@SoCreate.it. U kunt ons ook schrijven op postbus 5442, San Luis Obispo, CA 93403.

Bedankt voor het lezen van onze Privacyverklaring!