पटकथालेखन ब्लॉग
कोर्टनी मेझनारिच द्वारे रोजी पोस्ट केले

स्क्रीनप्लेमध्ये फोन संभाषण कसे लिहावे

फोन कॉल हा केवळ फोन कॉल कधी नसतो? दाखवायचे असेल तर सांगू नका. पटकथेत फोन कॉल कसा लिहिता? जेव्हा आपण आपल्या पटकथेत दूरध्वनी संभाषण घालू इच्छिता तेव्हा कमीतकमी तीन भिन्न परिस्थितींचा विचार केला पाहिजे. आम्ही पटकथालेखक डग रिचर्डसन ("बॅड बॉईज", "बंधक," "डाई हार्ड 2") यांना विचारले की ते त्यांच्या पटकथेतील दूरध्वनी संभाषणांकडे कसे पाहतात आणि ते म्हणाले की पटकथालेखकांनी या फोन कॉल परिस्थितीचा विचार केला पाहिजे:

एका क्लिकने

उत्तम प्रकारे स्वरूपित पारंपारिक स्क्रिप्ट निर्यात करा.

SoCreate विनामूल्य वापरून पहा!

असे लिहा...
...यावर निर्यात करा!
  • आपण एकच पात्र पाहतो आणि ऐकत असतो का?

  • आपण एकच पात्र पाहतो आहोत, पण किमान दोन तरी ऐकत आहोत का?

  • आपण दोन्ही पात्रे पाहतो आणि ऐकतो आहोत का?

यावर थोडा विचार करा: दोन्ही पात्रे पाहणे महत्वाचे असू शकते, कदाचित कारण ते कथेसाठी महत्वाचे काहीतरी करीत आहेत.

"तुम्ही संभाषणाच्या दोन्ही बाजू पाहात आहात का? फिल त्याच्या स्वयंपाकघरातून बोलत आहे आणि डेव्ह, ज्याच्याशी तो बोलत आहे, त्याच्या कारमधून बोलत आहे? तुम्ही दोघांमध्ये इंटरकटिंग करणार आहात का? मग डेव्हसाठी त्याच्या कारमध्ये, तसेच फिलसाठी त्याच्या स्वयंपाकघरात एक सीन लिहावा लागेल," रिचर्डसन आम्हाला म्हणाला.

किंवा कदाचित, आपल्याला फक्त एक पात्र पाहण्याची आणि ऐकण्याची आवश्यकता आहे आणि दृश्यातील त्यांची कृती स्वतःच बरेच काही सांगून जाते. आपल्या कथेत कोणत्या प्रकारचे फोन कॉल दृश्य सर्वात मजबूत असेल हे ठरवा.

रिचर्डसन म्हणाले, "समजा आम्ही स्वयंपाकघरात फोनवर फिलचे बोलणे ऐकत आहोत, परंतु आम्हाला डेव्हला कारमध्ये पाहण्याची आवश्यकता नाही. कदाचित, डेव्ह कोठून फोन करतो आहे हे आम्हाला माहित असण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. आम्हाला फक्त त्याचा आवाज ऐकायचा आहे. मग, तू फक्त स्वयंपाकघरात थांबशील आणि फिल डेव्हबरोबर फोनवर बोलत असेस. आणि प्रत्येक वेळी डेव्ह बोलत असतांना त्या पात्राच्या नावाशेजारी (फोनवर) एक पालकत्व असायचे."

एकदा आपण फोन कॉल कसा दाखवायचा यावर निर्णय घेतल्यानंतर, पारंपारिक स्क्रिप्टमध्ये ते दृश्य कसे लिहावे हे शिका. आणि अंदाज लावा काय? त्यासाठी आमच्याकडे ब्लॉग आहेत! आपल्या कथेच्या परिस्थितीनुसार येथे तीन ट्यूटोरियल आहेत:

  • परिदृश्य 1: आपण फक्त एकच पात्र पाहतो आणि ऐकतो

  • परिदृश्य 2: आपण दोन्ही पात्रे ऐकतो, परंतु फक्त एकच पाहतो

  • परिदृश्य 3: आम्ही दोन्ही पात्रे पाहतो आणि ऐकतो

किंवा, प्रत्येक फोन कॉल पटकथा स्वरूपाचा सारांश आणि खाली उदाहरणांसाठी वाचा.

एका कॅरेक्टरच्या स्क्रिप्टमध्ये फोन कॉल कसे लिहावे

जिथे आपण फक्त एकच पात्र पाहतो आणि ऐकतो अशा पटकथेत आपण दूरध्वनी कॉलकसे फॉरमॅट करता? या प्रकारच्या फोन कॉलसाठी पटकथा स्वरूप पारंपारिक संवादासाठी समान स्वरूपाचे अनुसरण करते. आपल्याला न दिसणारी व्यक्तिरेखा कधी बोलत आहे आणि आपल्याला दिसणारी व्यक्तिरेखा कशी प्रतिक्रिया देत आहे हे दर्शविण्यासाठी आपण बीट्स, विराम आणि कृती वापरू शकता. फोन कॉल फॉरमॅटसाठी, हे दर्शविण्यासाठी दीर्घवृत्ते, पॅरेंथेटिक्स आणि कृती वर्णन वापरा.

पटकथा दृश्यातील एका फोन कॉलचे उदाहरण ज्यात एक पात्र दीर्घवृत्तांचा वापर करून आहे

SoCreate मधील पटकथेत फोन संभाषण कसे लिहायचे याचे उदाहरण

पारंपारिक पटकथेत संवादाची ही ओळ अशी दिसेल:

एलीप्स स्क्रिप्ट स्निपेट वापरून एक कॅरेक्टर फोन कॉल

जॉनथन

(फोनमध्ये)
अरे, शेली! तो जॉनथॉन आहे. कसे चालले आहे?।।। वेळेसाठी ते कसे असेल?... अहो, म्हणून मी विचार करत होतो की तुम्हाला कधीतरी एक कप कॉफी घ्यायला आवडेल का? ... तुम्ही कराल का?

पटकथेच्या दृश्यातील फोन कॉलचे उदाहरण ज्यात एक पात्र पॅरेंटॅक्टिकल वापरून वापरले जाते

SoCreate मधील स्क्रीनप्लेमध्ये फोन कॉल कसा लिहायचा याचे उदाहरण

पारंपारिक पटकथेत संवादाच्या या ओळी अशा दिसतील:

पॅरेंथेटिकल्स स्क्रिप्ट स्निपेट वापरून एक कॅरेक्टर फोन कॉल

जॉनथन

(फोनमध्ये)

अरे, शेली! तो जॉनथॉन आहे. कसे चालले आहे?

(बीट)

वेळेसाठी ते कसे असेल?

(बीट)

अहो, तर मी विचार करत होतो की तुम्ही...

अॅक्शन डिस्क्रिप्शन वापरून एका पात्रासह पटकथेच्या दृश्यातील फोन कॉलचे उदाहरण

SoCreate मधील पटकथेत फोन संभाषण कसे लिहायचे याचे उदाहरण

पारंपारिक पटकथेत संवादाच्या या ओळी अशा दिसतील:

क्रिया वर्णन स्क्रिप्ट स्निपेट वापरून एक वर्ण फोन कॉल

जॉनथन

(फोनमध्ये)
अरे, शेली! तो जॉनथॉन आहे. कसे चालले आहे?।।। वेळेसाठी ते कसे असेल?... अहो, म्हणून मी विचार करत होतो की तुम्हाला कधीतरी एक कप कॉफी घ्यायला आवडेल का?...

जोहनाथन आपल्या खांद्याने फोन कानावर धरतो आणि वाइनचा ग्लास ओततो.

जॉनथन (चालू)

तुम्ही कराल का? मस्त... १० वाजता शुक्रवार कसा असेल?

दोन अक्षरे असलेल्या स्क्रिप्टमध्ये फोन कॉल कसे लिहावे

ज्या स्क्रिप्टमध्ये आपण दोन अक्षरे ऐकतो, परंतु त्यापैकी फक्त एकच पाहतो अशा स्क्रिप्टमध्ये आपण फोन कॉल कसे फॉरमॅट करता? आपण ऐकतो पण बोलता येत नाही अशा पात्राचा संवाद दर्शविण्यासाठी व्ही.ओ., किंवा व्हॉइसओव्हर वापरा. आपण सोक्रिएटच्या संवाद प्रकार साधनाचा वापर करून व्हॉइसओव्हर दर्शवू शकता. जर तुम्हाला फक्त एका पात्राच्या प्रतिक्रिया आणि कृती पाहून प्रेक्षकांमध्ये जास्त रस असेल, परंतु कथा सांगण्यास मदत करण्यासाठी आपल्याला दुसर्या पात्राची आवश्यकता असेल तर निवडण्यासाठी ही योग्य परिस्थिती आहे. दुसर् या पात्राचे लोकेशन सध्या प्रेक्षकांपासून गुप्त ठेवायचे असेल तर हादेखील एक चांगला पर्याय आहे.

दोन पात्रे असलेल्या पटकथेतील फोन कॉलचे उदाहरण पण एकच पात्र दिसते

SoCreate मधील पटकथेत फोन संभाषण कसे लिहायचे याचे उदाहरण

पारंपारिक पटकथेत हे दृश्य कसे दिसते ते येथे आहे.

एका कॅरेक्टर सीन स्क्रिप्ट स्निपेटसह दोन कॅरेक्टर फोन कॉल

INT. - जॉनाथॉनचे अपार्टमेंट - रात्री

जोनाथन घाबरून खिशातून मोबाईल काढतो आणि शेलीला डायल करतो. फोन ची रिंग वाजते.

शेली (V.O.)

नमस्कार?

जॉनथन

अरे, शेली! तो जॉनथॉन आहे. कसे चालले आहे?

शेली (V.O.)

अरे, जॉनथॉन। मला खूप आनंद झाला तू फोन केलास. इथं सगळं चांगलं आहे. मी नुकताच कामावरून घरी आलो.

जॉनथन

वेळेसाठी ते कसे असेल? अहो, म्हणून मी विचार करत होतो की तुम्हाला कधीतरी एक कप कॉफी घ्यायला आवडेल का?

शेली (V.O.)

मला नक्की आवडेल!

जॉनथन

तुम्ही कराल का? मस्त! १० वाजता शुक्रवारचा दिवस कसा असेल?

स्क्रिप्टमध्ये फोन कॉल कसे लिहावे जिथे दोन्ही पात्रे दिसतात आणि ऐकली जातात

पटकथेत फोन कॉल फॉरमॅट करण्यासाठी जिथे दोन्ही पात्रे दिसतात आणि ऐकली जातात, आपण इंटरकट वापरू इच्छित आहात. प्रथम, मास्टर सीन शीर्षकांसह दोन्ही पात्रांच्या स्थानांची ओळख करून द्या. नंतर, एक इंटरकट स्लगलाइन लिहा. दोन लोकांमधील फोन कॉलसाठी इंटरकट स्लगलाइन या तीन पर्यायांपैकी कोणत्याही पर्यायासारखे दिसू शकते:

  • इंटरकट कॅरेक्टर 1 नाव / कॅरेक्टर 2 नाव

  • इंटरकट कॅरेक्टर १ लोकेशन / कॅरेक्टर २ लोकेशन

  • इंटरकट फोन संभाषण

स्क्रिप्टमधील एका फोन कॉलचे उदाहरण जिथे दोन पात्रे दिसतात आणि ऐकली जातात

आपण आपली सोक्रिएट स्क्रिप्ट पारंपारिक पटकथा स्वरूपात निर्यात केल्यास हा फोन कॉल कसा दिसेल ते येथे आहे. सोक्रिएटमधील इंटरकट टूल लवकरच येत आहे!

पाहिलेले आणि ऐकलेले स्क्रिप्ट स्निपेटसह दोन कॅरेक्टर फोन कॉल

INT. - जॉनाथॉनचे अपार्टमेंट - रात्री

जोनाथन घाबरून खिशातून आपला मोबाईल काढून शेलीला डायल करतो. फोन वाजतो.

INT. - शेलीचे घर - रात्री
शेली

नमस्कार?

इंटरकट - जॉनाथॉनचे अपार्टमेंट/शेलीचे घर
जॉनथन

अरे शेली! तो जॉनथॉन आहे. कसे चालले आहे?

शेली

अरे, जॉनथॉन। मला खूप आनंद झाला तू फोन केलास. इथं सगळं चांगलं आहे. मी नुकताच कामावरून घरी आलो.

जॉनथन

वेळेसाठी ते कसे असेल? अहो, म्हणून मी विचार करत होतो की तुम्हाला कधीतरी एक कप कॉफी घ्यायला आवडेल का?

शेली

मला आवडेल!

फोन करू नकोस,

तुम्हाला यामध्ये देखील स्वारस्य असू शकते...

कृत्ये, दृश्ये आणि अनुक्रम - प्रत्येक पारंपारिक पटकथेत किती काळ असावा?

जर मला माझ्या आवडत्या म्हणीचे नाव द्यायचे असेल, तर ते नियम तोडण्यासाठी आहेत (त्यापैकी बहुतेक - वेग मर्यादा सूट आहेत!), परंतु तुम्ही ते मोडण्यापूर्वी तुम्हाला नियम माहित असणे आवश्यक आहे. म्हणून, पटकथेतील कृती, दृश्ये आणि अनुक्रमांच्या वेळेला मी "मार्गदर्शक तत्त्वे" म्हणतो ते वाचताना ते लक्षात ठेवा. या मार्गदर्शकतत्त्वांचे एक चांगले कारण आहे, (फक्त वेग मर्यादांप्रमाणेच 😊) त्यामुळे चिन्हापासून खूप दूर जाऊ नका किंवा तुम्हाला नंतर त्याचे पैसे द्यावे लागतील. वरपासून सुरुवात करूया. 90-110-पानांची पटकथा मानक आहे आणि दीड तास ते दोन तास लांबीची फिल्म तयार करते. टीव्ही नेटवर्क दीड तासाला प्राधान्य देऊ शकतात कारण ते करू शकतात...

पटकथेत परदेशी भाषा कशी लिहायची

हॉलिवूड, बॉलीवूड, नॉलीवूड… एकविसाव्या शतकात सर्वत्र चित्रपट बनतात. आणि चित्रपट उद्योगाचा विस्तार होत असताना, आपल्याला समजत नसलेल्या भाषांसह अधिक वैविध्यपूर्ण आवाज ऐकण्याची आमची इच्छा देखील वाढते. परंतु कठोर पटकथा स्वरूपनासह, तुम्ही तुमच्या कथेची सत्यता वाढवण्यासाठी आणि त्याच वेळी ती सुवाच्य बनवण्यासाठी आणि गोंधळात टाकणारी नसण्यासाठी परदेशी भाषा कशी वापरता? कधीही घाबरू नका, तुमच्या पटकथेत परदेशी भाषा संवाद जोडण्याचे काही सोपे मार्ग आहेत, कोणत्याही भाषांतराची गरज नाही. पर्याय 1: जेव्हा प्रेक्षकांना परदेशी भाषा समजत असेल तर काही फरक पडत नाही...